BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wolności 52 m 8 w Gdańsku

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 205,05 KB 2020-11-19 14:19:40 pobierz
2 wzór umowy 504,85 KB 2020-11-19 14:19:52 pobierz
3 zał. nr 1 projekt przebudowy instalacji gazowej i budowy ogrzewania lokalowego, Gdańsk ul. Wolności 52 lokal nr 8.pdf 39,46 MB 2020-11-19 14:20:11 pobierz
4 zał. nr 2 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, remont lokalu mieszkalnego.roboty instalacyjne 615,76 KB 2020-11-19 14:20:53 pobierz
5 zał nr. 3 przedmiar -remont lokalu mieszkalnego roboty budowlane Gdańsk ul. Wolności 52 m 8.pdf 58,23 KB 2020-11-19 14:21:02 pobierz
6 zał nr 4 przedmiar - remont lokalu mieszkalnego instalacje elektryczne Gdańsk ul. Wolności 52 m 8.pdf 47,4 KB 2020-11-19 14:21:35 pobierz
7 zał nr 5 przedmiar- remont lokalu mieszkalnego instalacje sanitarne Gdańsk ul. Wolności 52 m 8.pdf 53,63 KB 2020-11-19 14:21:45 pobierz
8 zał. nr 6 przedmiar- budowa instalacji gazowej i ogrzewania mieszkaniowego Gdańsk ul. Wolności 52 lokal 8.pdf 212,62 KB 2020-11-19 14:21:57 pobierz