BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż na słupkach lub na budynku, bramie i innych elementach stałych znaków drogowych pionowych kategorii A, B, C, D, T, tabliczek informacyjnych pod znaki , tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych, słupków wygrodzeniowych, tablic SIM, oraz tablic innego przeznaczenia na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-05-17

Korzystniejsza oferta złożona przez firmę CZMUDA GROUP SP. Z O.O.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 druk oferty 181,22 KB 2021-03-03 10:59:52 pobierz
2 formularz 205,09 KB 2021-03-03 11:00:09 pobierz
3 projekt umowy 386,38 KB 2021-03-03 11:00:23 pobierz
4 Protokół odbioru zamontowanych znaków drogowych, słupków i tablic 566,88 KB 2021-03-03 11:00:40 pobierz
5 System Informacji Miejskiej w Gdansku; 2,5 MB 2021-03-03 11:00:58 pobierz