BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Przebudowa wiaty śmietnikowej przy ul. Strajku Dokerów 17,17a,18,18a w Gdańsku.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 194,29 KB 2021-04-30 14:26:03 pobierz
2 zał. nr 7 projekt umowy.pdf 332,04 KB 2021-04-30 14:27:15 pobierz
3 zał. nr 1 -Projekt techniczny - Strajku Dokerów 18, 18A, 17, 17A 2,31 MB 2021-04-30 14:26:12 pobierz
4 zał. nr 2 -Konstrukcja wiaty śmietnikowej 322,91 KB 2021-04-30 14:26:21 pobierz
5 zał. nr 3 - Lokalizacja inwestycji 407,5 KB 2021-04-30 14:26:30 pobierz
6 zał. nr 4 - Projekt zagospodarowania terenu 1015,33 KB 2021-04-30 14:26:39 pobierz
7 zał. nr 5 Schemat ogrodu deszczowego 338,16 KB 2021-04-30 14:26:46 pobierz
8 zał.nr 6 - STWIORB - Strajku Dokerów 17-18 1,97 MB 2021-04-30 14:27:05 pobierz
9 zał.nr 8 -Przedmiar - Budowa wiaty śmietnikowej przy ul. Strajku Dokerów 17-18 141,04 KB 2021-04-30 14:27:25 pobierz
10 zał. nr 9 Decyzja PWKZ z dnia 3.11.2020 2,42 MB 2021-04-30 14:27:36 pobierz
11 zał. nr 10 Decyzja PWKZ z dnia 29.07.2020 1,94 MB 2021-04-30 14:27:45 pobierz
12 zał. nr 11 Opinia Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny 933,99 KB 2021-04-30 14:27:53 pobierz
13 zał. nr 12 Uzgodnienie z Gdańskimi Wodami 1,06 MB 2021-04-30 14:28:07 pobierz