BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, 3, 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Zagroble 8 w Gdańsku dz. nr 287, obr. 0300, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej: architektura, konstrukcja, instalacje: wodno-kanalizacyjne, elektryczne, instalacja ogrzewania i ekspertyzy technicznej na wykonanie remontu budynku wraz z remontem lokali mieszkalnych nr 1, 2, w budynku mieszkalnym przy ul. Tarniny 46 w Gdańsku dz.nr 126, obr. 0115. oraz opracowanie dokumentacji z zakresu prac zewnętrznych dla budynku Tarniny 48.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-09-13

Podpisanie umowy: 2021-09-14

Najkorzystniejszą ofertę złożył Pan Maciej Sywula, AMS Pracownia Projektowa

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 333,27 KB 2021-07-05 14:44:16 pobierz
2 projekt umowy 626,37 KB 2021-07-05 14:43:33 pobierz
3 zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia Zagroble 8 825,73 KB 2021-07-05 14:42:55 pobierz
4 zał. nr 2- Założenia wyjściowe do koszotrysu inwestorskiego- Zagroble 8 397,54 KB 2021-07-05 14:42:37 pobierz
5 zał. nr 3- Karta terenu Zagroble 8 642,09 KB 2021-07-05 14:42:22 pobierz
6 zał. nr 4- Opis przedmiotu zamówienia Tarniny 46 i Tarniny 48 821,2 KB 2021-07-05 14:42:05 pobierz
7 zał. nr 5- Założenia wyjściowe do kosztorysu- Tarniny 46 i Tarniny 48 398,16 KB 2021-07-05 14:41:36 pobierz
8 zał. nr 6- Mapy sytuacyjne Tarniny 46 525,98 KB 2021-07-05 14:41:19 pobierz
9 zał. nr 7- Wykaz osób 858,83 KB 2021-07-05 14:41:02 pobierz