BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej projektowo-kosztorysowej adaptacji lokalu użytkowego celem rozbudowy siedziby Obszaru Administracyjnego nr 1 w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 7 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-08-12

Podpisanie umowy: 2021-08-13

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma ARCHIBART BARTOSZ KRZYZYŃSKI

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 326,76 KB 2021-07-14 07:51:30 pobierz
2 projekt umowy 479,59 KB 2021-07-14 07:51:18 pobierz
3 zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 712,15 KB 2021-07-14 07:51:04 pobierz
4 zał. nr 2- Załozenia wyjściowe do kosztroysu inwestorskiego 274,9 KB 2021-07-14 07:50:50 pobierz
5 zał. nr 3- Wykaz osób 860,18 KB 2021-07-14 07:50:27 pobierz