BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont instalacji wodociągowej w budynku przy al. Grunwaldzkiej 1 Gdańsku.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-08-26

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 256,34 KB 2021-07-16 14:20:44 pobierz
2 projekt umowy 328,85 KB 2021-07-16 14:20:35 pobierz
3 zał. nr 1- przedmiar robót inst. sanit 113,47 KB 2021-07-16 14:20:23 pobierz
4 zał. nr 2- projekt budowlany 716,61 KB 2021-07-16 14:20:10 pobierz
5 zał. nr 3- projekt wykonawczy 716,46 KB 2021-07-16 14:19:56 pobierz
6 zał. nr 4- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 71,78 KB 2021-07-16 14:19:46 pobierz