BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Strajku Dokerów 1 A w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-08-16

Podpisanie umowy: 2021-08-17

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Waga"- Tomasz Waga

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 projekt umowy 716,09 KB 2021-07-26 14:24:51 pobierz
2 zał. nr 1- Przedmiar roboty budowlane Gdańsk ul Strajku Dokerów 1A m 1.pdf 50,25 KB 2021-07-26 14:25:04 pobierz
3 zał. nr 2-przedmiar elektryczne Gdańsk ul Strajku Dokerów 1A m 1.pdf 36,83 KB 2021-07-26 14:25:13 pobierz
4 zał. nr 3-przedmiar instalacje sanitarne Gdańsk ul Strajku Dokerów 1 A m 1.pdf 45,89 KB 2021-07-26 14:25:23 pobierz
5 zał. nr 4- przedmiar roboty gazowe i ogrzewania Strajku Dokerów 1A m 1.pdf 3,11 MB 2021-07-26 14:25:34 pobierz
6 zał. nr 5- Projekt budowlany instalacji gazowej.pdf 45,94 MB 2021-07-26 14:26:14 pobierz
7 zał. nr 6-Specyfikacja sanitarna wykonania i odbioru robót.pdf 617,11 KB 2021-07-26 14:26:26 pobierz
8 zał. nr 7- warunki gazownia.pdf 11,66 MB 2021-07-26 14:26:38 pobierz
9 zał. nr 8- opinia kominiarska.pdf 12 MB 2021-07-26 14:26:48 pobierz