BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej podłączenia budynków przy ul. Strajku Dokerów 17 A, Strajku Dokerów 18A, Strajku Dokerów 19 A jako trzy niezależne instalacje zasilane z węzła grupowego, przy ul. Mniszki 5/6 oraz przy ul. Gościnnej 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania instalacji wewnętrznej. c.o. i c.w.u. z opomiarowaniem w lokalach oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-08-04

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 projekt umowy 363,64 KB 2021-07-29 10:03:07 pobierz
2 wzór oferty 329,79 KB 2021-07-29 10:03:16 pobierz
3 zał. nr 1- Wytyczne do projektów 335,92 KB 2021-07-29 10:03:26 pobierz
4 zał. nr 2- Warunki techniczne GPEC 13,2 MB 2021-07-29 10:03:38 pobierz
5 zał. nr 3- wykaz osób 842,39 KB 2021-07-29 10:03:53 pobierz
6 zał. nr 4- Wykaz usług 929,59 KB 2021-07-29 10:04:02 pobierz