BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wzmocnienie ścian wraz ze wzmocnieniem/wymianą istniejących stropów, zasypanie części pomieszczeń podziemnych oraz wykonanie projektu odprowadzenia wód opadowych przy ul. Śląska 21 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 odpowiedź na pytanie 02.09. 291,86 KB 2021-09-02 10:05:09 pobierz
2 projekt umowy 478,24 KB 2021-08-30 14:09:09 pobierz
3 wzór oferty 325,71 KB 2021-08-30 14:08:37 pobierz
4 zał. nr 1- Opis przedmiotu zamówienia 706,32 KB 2021-08-30 14:08:25 pobierz
5 Zał. nr 2- Karta informacyja obiektu 1,98 MB 2021-08-30 14:04:58 pobierz
6 Zał. nr 3-Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 297,56 KB 2021-08-30 14:04:11 pobierz
7 Zał. nr 4- Załącznik graficzny 58,95 KB 2021-08-30 14:03:57 pobierz