BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. K. Chodkiewicza 11 w Gdańsku.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-09-30

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 658,03 KB 2021-09-24 14:37:37 pobierz
2 projekt umowy 767,16 KB 2021-09-24 14:36:57 pobierz
3 zał. nr 1- Przedmiar romont ogólnobudowlany 26,46 KB 2021-09-24 14:36:38 pobierz
4 zał. nr 2- Przedmiar remont instalacji elektrycznej 26,21 KB 2021-09-24 14:36:06 pobierz
5 zał. nr 3- Przedmiar remont instalacji sanitarnej 32,28 KB 2021-09-24 14:35:53 pobierz