BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

roboty budowlane polegające na budowie osłon punków gromadzenia odpadów przy ul. Dylinki 3 oraz przy ul. Bednarskiej 2 w Gdańsku.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-10-04

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 257,73 KB 2021-09-28 11:13:25 pobierz
2 Projekt umowy 395,55 KB 2021-09-28 11:13:15 pobierz
3 zał. nr 1 -Przedmiar - Budowa osłony śmietnikowej przy ul. Dylinki 3 w Gdańsku 114,37 KB 2021-09-28 11:12:45 pobierz
4 zał. nr 2- Lokalizacja Dylinki 3 632,85 KB 2021-09-28 11:12:26 pobierz
5 zał. nr 3- Rysuenk Dylinki 3 638,25 KB 2021-09-28 11:12:15 pobierz
6 zał. nr 4- Przedmiar - Budowa osłony śmietnikowej przy ul. Bednarska 2 w Gdańsku 103,42 KB 2021-09-28 11:11:57 pobierz
7 zał. nr 5- Rysunek Bednarska 2 643,91 KB 2021-09-28 11:11:42 pobierz