BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej modernizacji i przebudowy budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Rejtana 20 w Gdańsku wraz z wykonaniem ekspertyzy technicznej dotyczącej konstrukcji dachu oraz wykonanie projektu remontu dachu, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 325,88 KB 2021-09-28 12:44:38 pobierz
2 Projekt umowy 481,16 KB 2021-09-28 12:43:47 pobierz
3 zał. nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia 711,8 KB 2021-09-28 12:43:33 pobierz
4 zał. nr 2- Projekt budowlany modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 2,75 MB 2021-09-28 12:43:15 pobierz
5 zał. nr 3- Projekt wykonania modernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego 3,03 MB 2021-09-28 12:42:59 pobierz
6 zał. nr 4- Programem Prac Konserwatorskich 2,3 MB 2021-09-28 12:42:41 pobierz
7 zał. nr 5-Przedmiar do projektu 3,06 MB 2021-09-28 12:42:29 pobierz
8 zał. nr 6- Kosztorys inwestorski do projektu 2,95 MB 2021-09-28 12:42:17 pobierz
9 zał. nr 7- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 835,67 KB 2021-09-28 12:42:05 pobierz
10 zał. nr 8 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 298,53 KB 2021-09-28 12:41:51 pobierz