BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę dachu oraz odprowadzenie wód opadowych dla budynku gminnego mieszczącego się przy ul. Gościnnej 12 w Gdańsku, a także sprawowanie nadzorów autorskich nad robotami wykonywanymi według sporządzonej dokumentacji projektowej.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-10-21

Nie złożono żadnej oferty

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 324,86 KB 2021-10-13 13:08:29 pobierz
2 Projekt umowy 479,34 KB 2021-10-13 13:08:15 pobierz
3 Zał. nr 1- Opis Przedmiotu Zamówienia-Dach Gościnna 12 722,19 KB 2021-10-13 13:08:02 pobierz
4 zał. nr 2- Ekspertyza stanu technicznego budynku- Goscinna-12 1,67 MB 2021-10-13 13:07:48 pobierz
5 Zał. nr 3- Ekspertyza techniczna Goscinna-12_rysunki 366,67 KB 2021-10-13 13:07:35 pobierz
6 Załącznik nr 4 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 1,04 MB 2021-10-13 13:05:43 pobierz
7 Załącznik nr 5 - Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego 298,06 KB 2021-10-13 13:05:28 pobierz