BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Odnowienie elewacji budynku NZOZ Morena przy ul. Jaśkowa Dolina 105 w Gdańsku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-11-30

Podpisanie umowy: 2021-11-15

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wanted Dacjan Bekasiewicz.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpwiedzi na pytania 28.10-zmiana terminu składania ofert 448,57 KB 2021-10-28 08:19:41 pobierz
2 Wzór oferty 254,36 KB 2021-10-21 13:06:59 pobierz
3 Projekt umowy 392,4 KB 2021-10-21 13:06:48 pobierz
4 zał. nr 1-Jaśkowa Dolina 105 - dokumentacja fotograficzna 607,17 KB 2021-10-21 13:06:36 pobierz
5 zał. nr 2- Jaśkowa Dolina 105 - obliczenia powierzchni 28,91 KB 2021-10-21 13:06:24 pobierz
6 zał. nr 3- Jaśkowa Dolina 105 - Przedmiar robót o charakterze informacyjnym 15,54 KB 2021-10-21 13:06:07 pobierz
7 zał. nr 4-Jaśkowa Dolina 105 - plan sytuacyjny zakres robót 345,05 KB 2021-10-21 13:05:50 pobierz
8 zał. nr 5- Jaśkowa Dolina 105 - technologia wykonania robót 271,81 KB 2021-10-21 13:05:35 pobierz