BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dzierżawa pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- Gmina oraz na dzierżawę pojemników na odpady komunalne dla lokali usługowych- Skarb Państwa w roku 2022 r.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 655,03 KB 2021-10-21 13:50:36 pobierz
2 Projekt umowy- Gmina 539,92 KB 2021-10-21 13:50:06 pobierz
3 zał. nr 1-Protokół zdawczo-odbiorczy- Gmina 350,43 KB 2021-10-21 13:49:50 pobierz
4 zał. nr 2-Cennik dzierżawy pojemnków-Gmina 403,34 KB 2021-10-21 13:49:35 pobierz
5 zał. nr 3 -Klauzula RODO- Gmina 274,75 KB 2021-10-21 13:49:18 pobierz
6 zał. nr 4- Wykaz adresowy punktów dostawy pojemników- Gmina 672,15 KB 2021-10-21 13:49:04 pobierz
7 Projekt umowy Skarb Państwa 539,98 KB 2021-10-21 13:48:46 pobierz
8 zał. nr 1- Protokół zdawczo-odbiorczy-Skarb Państwa 350,44 KB 2021-10-21 13:48:28 pobierz
9 zał. nr 2 -Cennik dzierżawy pojemnków- Skarb Państwa 403,35 KB 2021-10-21 13:48:13 pobierz
10 zał. nr 3-Klauzula RODO- Skarb Państwa 274,75 KB 2021-10-21 13:47:57 pobierz
11 zał. nr 4- Wykaz adresowy punktów dostawy pojemników Skarb Państwa 423,07 KB 2021-10-21 13:47:39 pobierz