BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Sienna 8 w Gdańsku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-11-30

Podpisanie umowy: 2021-11-25

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpwiedzi na pytania 2 325,87 KB 2021-11-10 07:44:11 pobierz
2 zał. nr 1- Sienna 8 m 9 poprawiony przedmiar sanitarny 100,8 KB 2021-11-08 09:12:12 pobierz
3 zał. nr 2- Opinia kominiarska dla lokalu nr 9 w budynku przy ul. Sienna 8 587,31 KB 2021-11-08 09:11:58 pobierz
4 Odpwiedź na pytania 335,91 KB 2021-11-08 09:11:34 pobierz
5 zmiana terminu 400,28 KB 2021-11-04 08:25:29 pobierz
6 Wzór oferty 191,88 KB 2021-10-29 13:38:04 pobierz
7 Projekt umowy 770,29 KB 2021-10-29 13:37:43 pobierz
8 Projekt techniczny – Instalacja gazu centralnego ogrzewania oraz wody - zał. nr 1 213,04 KB 2021-10-29 13:37:14 pobierz
9 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 2 827,17 KB 2021-10-29 13:37:00 pobierz
10 Rys. nr S1 instalacja wodociągowa – zał. nr 3 136,71 KB 2021-10-29 13:36:45 pobierz
11 Rys. nr S2 instalacja gazu i c.o. – zał. nr 4 217,79 KB 2021-10-29 13:36:31 pobierz
12 Rys. nr S3 aksonometria gazu – zał. nr 5 49,84 KB 2021-10-29 13:36:14 pobierz
13 Przedmiar robót Sienna 8 m 9 – wymiana instalacji elektrycznej- zał. nr 6 31,46 KB 2021-10-29 13:35:51 pobierz
14 Przedmiar robót Sienna 8 m 9 – remont lokali – instalacje sanitarne i ogrzewania- zał. nr 7 45,58 KB 2021-10-29 13:35:36 pobierz
15 Przedmiar robót Sienna 8 m 9 – remont lokalu- zał. nr 8 30,18 KB 2021-10-29 13:35:12 pobierz
16 Przedmiar robót Sienna 8 m 9 – roboty instalacyjne w budynkach- zał. nr 9 41,79 KB 2021-10-29 13:34:55 pobierz