BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont instalacji elektrycznej w lokalu nr 1 przy ul. Łęgi 11 oraz piwnicy i na klatce schodowej budynku przy ul. Łęgi 11 w Gdańsku.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-11-29

Cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 260,54 KB 2021-11-04 11:29:23 pobierz
2 Przedmiar robót ul. Łęgi 11 - roboty budowlane- zał. nr 1 57,49 KB 2021-11-04 11:29:09 pobierz
3 Projekt umow 364,63 KB 2021-11-04 11:28:52 pobierz