BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Roboty budowlane polegające na budowie osłony punku gromadzenia odpadów przy ul. Bednarskiej 2 w Gdańsku.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2021-11-30

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 330,68 KB 2021-11-04 13:32:35 pobierz
2 Projekt umowy 393,48 KB 2021-11-04 13:32:16 pobierz
3 Zal. nr 1- Przedmiar - Budowa osłony śmietnikowej przy ul. Bednarska 2 w Gdańsku 103,42 KB 2021-11-04 13:32:03 pobierz
4 Zał. nr 2- Rysunek ul. Bednarska 2 w Gdańsk 643,91 KB 2021-11-04 13:31:43 pobierz