BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont instalacji wodociągowej w budynku przy al. Grunwaldzkiej 1 Gdańsku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2021-12-03

Podpisanie umowy: 2021-12-02

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma FLIZE GRES Sp. z o.o. Sp.k.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 647,94 KB 2021-11-10 14:49:28 pobierz
2 Projekt umow 315,97 KB 2021-11-10 14:49:17 pobierz
3 Projekcie remontu instalacji wodociągowej na poziomie piwnicy, budynku Konsulatu Generalnego ChRL przy ul. Al. Grunwaldzka 1 w Gdańsku.– projekt budowlany – załącznik nr 1 708,89 KB 2021-11-10 14:49:01 pobierz
4 Projekt remontu instalacji wodociągowej na poziomie piwnicy, budynku Konsulatu Generalnego ChRL przy ul. Al. Grunwaldzka 1 w Gdańsku- projekt wykonawczy – zał. nr 2 709,04 KB 2021-11-10 14:48:47 pobierz
5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zał. nr 3 71,78 KB 2021-11-10 14:48:16 pobierz
6 Przedmiar robót - instalacje sanitarne - zał. nr 4. 113,47 KB 2021-11-10 14:48:04 pobierz
7 Przedmiar robót - przyłącze wodociągowe - zał. nr 5 100,5 KB 2021-11-10 14:47:52 pobierz