BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

remont lokalu mieszkalnego nr 45 przy ul. Leśna Góra 7 w Gdańsku

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-06-23

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 203,33 KB 2022-03-23 14:34:01 pobierz
2 Projekt umowy 868,79 KB 2022-03-23 14:33:40 pobierz
3 Przedmiar – roboty budowlane – zał. nr 1 194,88 KB 2022-03-23 14:33:25 pobierz
4 Przedmiar – instalacje sanitarne – zał. nr 2 223,85 KB 2022-03-23 14:33:15 pobierz
5 Przedmiar – roboty elektryczne – zał. nr 3 167,64 KB 2022-03-23 14:33:05 pobierz