BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie audytu energetycznego oraz dokumentacji przetargowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą źródła ciepła, wykonaniem instalacji zimnej wody oraz ciepłej wody użytkowej i instalacji cyrkulacji dla budynku gminnego, mieszczącego się przy ulicy Strajku Dokerów 31 zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu.

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-05-31

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 105,9 KB 2022-05-19 11:14:52 pobierz
2 Projekt umowy 363,67 KB 2022-05-19 11:14:35 pobierz
3 Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 238,25 KB 2022-05-19 11:14:20 pobierz
4 Projekt budowlany pn. „Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej „Dom na skraju” w Nowym Porcie w Gdańsku- załącznik nr 2 26,62 MB 2022-05-19 11:14:03 pobierz
5 Wytyczne dla projektów instalacji co i c.w.u. w budynkach zasilanych z kotłowni gazowej- załącznik nr 3 203,93 KB 2022-05-19 11:08:25 pobierz
6 Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego- załącznik nr 4 144,87 KB 2022-05-19 11:08:09 pobierz
7 Wytyczne dotyczące sposobu przekazania dokumentacji projektowo kosztorysowej w wersji elektronicznej- załącznik nr 5 98,26 KB 2022-05-19 11:07:53 pobierz
8 Wykaz osób- załącznik nr 6 176,59 KB 2022-05-19 11:07:39 pobierz
9 Wykaz usług- załącznik nr 7 212,8 KB 2022-05-19 11:07:27 pobierz
10 Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania – załącznik nr 8 192,35 KB 2022-05-19 11:07:10 pobierz