BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Renowacja placu zabaw z chodnikiem przy ul. Cygańska Góra 3A w Gdańsku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-08-11

Podpisanie umowy: 2022-08-11

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Maciej Lidzbarski Usługi Stolarsko-Budowlane Stol-Bud.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 97,65 KB 2022-05-26 12:05:47 pobierz
2 Projekt umowy 254,23 KB 2022-05-26 12:05:35 pobierz
3 Projekt wykonawczy - renowacja placu zabaw z chodnikiem - zał. nr 1 14,31 MB 2022-05-26 12:05:19 pobierz
4 Szczegółowe specyfikacje techniczne - zał. nr 2 347,55 KB 2022-05-26 12:04:58 pobierz
5 Przedmiar - renowacja placu zabaw - zał. nr 3 142,95 KB 2022-05-26 12:04:48 pobierz
6 Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4 185,78 KB 2022-05-26 12:02:46 pobierz