BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Legnickiej 32/34 w Gdańsku

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 202,34 KB 2022-06-20 13:59:06 pobierz
2 Projekt umowy 823,74 KB 2022-06-20 13:58:56 pobierz
3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje elektryczne – zał. nr 1 132,85 KB 2022-06-20 13:58:44 pobierz
4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty instalacyjne gazowe – zał. nr 2 74,19 KB 2022-06-20 13:58:33 pobierz
5 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty malarskie – zał. nr 3 142,04 KB 2022-06-20 13:57:45 pobierz
6 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalowanie centralnego ogrzewania wodnego – zał. nr 4 119,09 KB 2022-06-20 13:57:35 pobierz
7 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – pokrywanie podłóg i ścian – zał. nr 5 208,83 KB 2022-06-20 13:57:15 pobierz
8 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – roboty rozbiórkowe – zał. nr 6 50,98 KB 2022-06-20 13:57:04 pobierz
9 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – montaż drzwi i okien – zał. nr 7 330,13 KB 2022-06-20 13:56:48 pobierz
10 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – okładziny z płyt gipsowo-kartonowych – zał. nr 8 221,35 KB 2022-06-20 13:56:32 pobierz
11 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne – zał. nr 9 140,94 KB 2022-06-20 13:56:20 pobierz
12 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – instalacje wod-kan – zał. nr 10 123,6 KB 2022-06-20 13:56:07 pobierz
13 Wymagania dotyczące wykonania robót w ramach realizacji Zamówienia - zał. nr 11 418,23 KB 2022-06-20 13:55:58 pobierz
14 Przedmiar - roboty budowlane - zał. nr 12 243,45 KB 2022-06-20 13:55:44 pobierz
15 Przedmiar - instalacje sanitarne - zał. nr 13 266,87 KB 2022-06-20 13:55:32 pobierz
16 Przedmiar - roboty elektryczne - zał. nr 14 234,78 KB 2022-06-20 13:55:23 pobierz
17 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 15 560,48 KB 2022-06-20 13:55:14 pobierz