BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

dostawa wody mineralnej na potrzeby Zamawiającego

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-07-06

Podpisanie umowy: 2022-07-06

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mineral Water Production Sp. z o.o.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 581,26 KB 2022-06-29 09:49:13 pobierz
2 Projekt umowy 711,53 KB 2022-06-29 09:49:03 pobierz
3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 559,73 KB 2022-06-29 09:48:53 pobierz