BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

remont murku oporowego przed budynkiem przy ul. Partyzantów 49B w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-08-16

Podpisanie umowy: 2022-08-19

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Ewelina Zamoyska-Osmólska "Zamoyscy for Nature".

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 192,29 KB 2022-07-06 13:09:29 pobierz
2 Projekt umowy 473,41 KB 2022-07-06 13:09:20 pobierz
3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - zał. nr 1 447,41 KB 2022-07-06 13:08:54 pobierz
4 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - roboty ziemne i wykopy - zał. nr 2 452,71 KB 2022-07-06 13:08:04 pobierz
5 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - wykonanie trawnika - zał. nr 3 212,58 KB 2022-07-06 13:07:54 pobierz
6 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - betonowanie - zał. nr 4 383,42 KB 2022-07-06 13:07:43 pobierz
7 Przedmiar o charakterze informacyjnym - roboty remontowe - zał. nr 5 217,47 KB 2022-07-06 13:07:18 pobierz
8 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 6 560,7 KB 2022-07-06 13:07:06 pobierz