BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

wymiana hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych przy ul. Wronki 7, ul. Cygańska Góra 1, ul. Śniadeckich 12 w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-08-01

Podpisanie umowy: 2022-07-25

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Artek Artur Szarmach.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 192,48 KB 2022-07-12 12:32:12 pobierz
2 Projekt umowy 403,72 KB 2022-07-12 12:32:02 pobierz
3 Protokół badania wydajności instalacji hydrantowej - zał. nr 1 2,81 MB 2022-07-12 12:31:48 pobierz
4 Przedmiar o charakterze informacyjnym - wymiana hydrantu wewnętrznego - zał. nr 2 99,11 KB 2022-07-12 12:31:38 pobierz
5 Przedmiar o charakterze informacyjnym- wymiana hydrantu zewnętrznego - zał. nr 3 99,23 KB 2022-07-12 12:31:26 pobierz
6 Oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia - zał. nr 4 560,58 KB 2022-07-12 12:31:01 pobierz