BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie usługi opróżniania lokali i wywozu odpadów na obszarze administrowanym przez Zamawiającego w 2022 r.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-08-23

Podpisanie umowy: 2022-08-26

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Rajmund Górak "RECO".

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 194,74 KB 2022-08-01 08:44:52 pobierz
2 Projekt umowy 426,88 KB 2022-08-01 08:44:40 pobierz
3 Formularz cenowy - zał. nr 1 281,7 KB 2022-08-01 08:44:33 pobierz
4 Oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia - zał. nr 2 560,66 KB 2022-08-01 08:44:25 pobierz