BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań realizowanych przez Gdańskie Nieruchomości w roku 2022/2023 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacji.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-08-18

Podpisanie umowy: 2022-08-18

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Leszek Mrozowski 'Marco Polo'.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 206,99 KB 2022-08-03 11:08:03 pobierz
2 Projekt umowy 445,72 KB 2022-08-03 11:07:45 pobierz
3 Wzór - ewidencja godzin – załącznik nr 1 406,96 KB 2022-08-03 11:07:19 pobierz
4 Oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 561,22 KB 2022-08-03 11:07:00 pobierz