BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-08-11

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 193,49 KB 2022-08-04 12:17:04 pobierz
2 Projekt umowy 493,06 KB 2022-08-04 12:16:49 pobierz
3 Projekt architektoniczno-budowlany – zał. nr 1 158,37 KB 2022-08-04 12:16:34 pobierz
4 Rysunki - projekt architektoniczno-budowlany - zał. nr 2 675,16 KB 2022-08-04 12:16:22 pobierz
5 Projekt techniczny – zał. nr 3 162,33 KB 2022-08-04 12:16:09 pobierz
6 Rysunki - projekt techniczny - zał. nr 4 792,25 KB 2022-08-04 12:15:55 pobierz
7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 5 190,37 KB 2022-08-04 12:15:42 pobierz
8 Wymagania dotyczące wykonania robót w ramach realizacji Zamówienia - zał. nr 6 591,59 KB 2022-08-04 12:15:23 pobierz
9 Opinia kominiarska – zał. nr 7 408,95 KB 2022-08-04 12:14:57 pobierz
10 Przedmiar o charakterze informacyjnym – roboty budowlane - zał. nr 8 131 KB 2022-08-04 12:14:44 pobierz
11 Przedmiar o charakterze informacyjnym – roboty instalacyjne gazowe, c.o. - zał. nr 9 181,86 KB 2022-08-04 12:14:26 pobierz
12 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 10 560,32 KB 2022-08-04 12:14:02 pobierz