BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 8 przy ul. Dworskiej 35A w Gdańsku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-09-19

Podpisanie umowy: 2022-09-19

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.H.U. LEMA sp.j.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Projekt umowy 340,52 KB 2022-08-08 14:25:06 pobierz
2 Wzór oferty 203,67 KB 2022-08-08 14:24:48 pobierz
3 Przedmiar - roboty budowlane - zał. nr 1 203,87 KB 2022-08-08 14:24:11 pobierz
4 Przedmiar - instalacje sanitarne - zał. nr 2 205,71 KB 2022-08-08 14:24:01 pobierz
5 Przedmiar - roboty elektryczne - zał. nr 3 159,52 KB 2022-08-08 14:23:49 pobierz
6 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4 560,86 KB 2022-08-08 14:24:29 pobierz