BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

remont lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Polanki 128 w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-09-06

Podpisanie umowy: 2022-09-06

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma HARDBUD Budownictwo Andrzej Licbarski.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 585,21 KB 2022-08-11 09:14:42 pobierz
2 Projekt umowy 883,53 KB 2022-08-11 09:14:34 pobierz
3 Projekt architektoniczno-budowlany – zał. nr 1 158,37 KB 2022-08-11 09:14:12 pobierz
4 Rysunki - projekt architektoniczno-budowlany - zał. nr 2 675,16 KB 2022-08-11 09:14:03 pobierz
5 Projekt techniczny – zał. nr 3 162,33 KB 2022-08-11 09:13:56 pobierz
6 Rysunki - projekt techniczny - zał. nr 4 792,25 KB 2022-08-11 09:13:48 pobierz
7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – zał. nr 5 190,37 KB 2022-08-11 09:13:25 pobierz
8 Wymagania dotyczące wykonania robót w ramach realizacji Zamówienia - zał. nr 6 591,59 KB 2022-08-11 09:13:15 pobierz
9 Opinia kominiarska – zał. nr 7 408,95 KB 2022-08-11 09:13:06 pobierz
10 Przedmiar – roboty budowlane - zał. nr 8 131 KB 2022-08-11 09:12:56 pobierz
11 Przedmiar – roboty instalacyjne gazowe, c.o. - zał. nr 9 181,86 KB 2022-08-11 09:12:42 pobierz
12 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 10 560,32 KB 2022-08-11 09:12:32 pobierz