BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Korzeniowskiego 17 w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-09-26

Podpisanie umowy: 2022-09-28

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma BUDMAJSTER - Mykhailo Omelianenko.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 19,53 KB 2022-09-05 11:43:55 pobierz
2 Projekt umowy 261,86 KB 2022-09-05 11:43:46 pobierz
3 Zał. nr 1 - przedmiar roboty budowlane 253,91 KB 2022-09-05 11:43:34 pobierz
4 Zał. nr 2 - przedmiar instalacje elektryczne 233,22 KB 2022-09-05 11:43:07 pobierz
5 Zał. nr 3 - przedmiar instalacje sanitarne 253,96 KB 2022-09-05 11:42:46 pobierz
6 Zał. nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 185,64 KB 2022-09-05 11:42:16 pobierz