BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Budowa ogrodzenia etap 1 przy ul. Ogarna – Garbary – Długa w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-09-21

Podpisanie umowy: 2022-09-22

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma El Maxx JAKUB LIDZBARSKI.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 18,56 KB 2022-09-08 10:59:28 pobierz
2 Projekt umowy 258,31 KB 2022-09-08 10:59:19 pobierz
3 Zał. 1 - Przedmiar o charakterze informacyjnym 149,01 KB 2022-09-08 10:58:42 pobierz
4 Zał. 2 - Specyfika techniczna wykonania i odbioru robót 24,85 MB 2022-09-08 10:58:14 pobierz
5 Zał. 3 - rysunek 1 Ogarna - Garbary - Długa 1,35 MB 2022-09-08 10:57:59 pobierz
6 Zał. 4 - rysunek 2 Ogarna - Garbary - Długa 353,5 KB 2022-09-08 10:57:31 pobierz
7 Zał. 5 - Oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 217,62 KB 2022-09-08 10:57:02 pobierz