BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż 15 sztuk komórek blaszanych na opał dla mieszkańców posiadających ogrzewanie piecowe na terenie administrowanym przez Gdańskie Nieruchomości

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-11-10

Podpisanie umowy: 2022-11-10

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Zakład Handlowo Produkcyjno Usługowy "ALICJA" Alicja Gębala.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Zmodyfikowany wzór oferty 109,02 KB 2022-09-09 14:25:41 pobierz
2 Zmodyfikowany projekt umowy 281,67 KB 2022-09-09 14:25:25 pobierz
3 zał. 1 - zmodyfikowana karta gwarancyjna 103,97 KB 2022-09-09 14:25:03 pobierz
4 zał. 3 - zmodyfikowany wykaz lokalizacji komórek blaszanych 102,06 KB 2022-09-09 14:24:46 pobierz
5 zał. 6 - zmodyfikowane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 206,23 KB 2022-09-09 14:24:26 pobierz
6 Wzór oferty 17,87 KB 2022-09-08 14:41:46 pobierz
7 Projekt umowy 281,64 KB 2022-09-08 14:41:30 pobierz
8 zał. 1 - karta gwarancyjna 17,59 KB 2022-09-08 14:41:13 pobierz
9 zał. 2 - protokół odbioru prac 13,26 KB 2022-09-08 14:41:01 pobierz
10 zał. 3 - wykaz lokalizacji komórek blaszanych 99,88 KB 2022-09-08 14:40:46 pobierz
11 zał. 4 - mapka UO3 1,39 MB 2022-09-08 14:40:34 pobierz
12 zał. 5 - mapka UO4 506,4 KB 2022-09-08 14:40:18 pobierz
13 zał. 6 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 205,8 KB 2022-09-08 14:39:59 pobierz