BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 9 przy ul. Gdańskiej 18 w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-10-05

Podpisanie umowy: 2022-10-05

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Lema sp.j. Tysler Leszek, Pomierski Mariusz

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 19,15 KB 2022-09-13 09:23:49 pobierz
2 Projekt umowy 496,46 KB 2022-09-13 09:23:40 pobierz
3 Przedmiar - roboty budowlane - zał. nr 1 240,08 KB 2022-09-13 09:23:16 pobierz
4 Przedmiar - roboty elektryczne - zał. nr 2 235,35 KB 2022-09-13 09:22:58 pobierz
5 Przedmiar - instalacje sanitarne - zał. nr 3 258,07 KB 2022-09-13 09:22:38 pobierz
6 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4 56,5 KB 2022-09-13 09:21:28 pobierz