BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Roboty zduńskie w lokalach mieszkalnych na terenie Obszaru Administracyjnego nr 1

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-09-29

Nie złożono żadnej oferty.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Przedłużenie terminu składania ofert 232,53 KB 2022-09-26 10:00:51 pobierz
2 Zał. nr 1 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zduńskich 96,5 KB 2022-09-20 13:46:59 pobierz
3 Wzór oferty 19,6 KB 2022-09-20 13:41:02 pobierz
4 Projekt umowy 333,16 KB 2022-09-20 13:40:52 pobierz
5 Zał. nr 2 - przedmiar - postawienie nowego pieca 110,16 KB 2022-09-20 13:39:46 pobierz
6 Zał. nr 3 - przedmiar - przestawienie pieca 105,09 KB 2022-09-20 13:39:16 pobierz
7 Zał. nr 4 - przedmiar - rozbiórka pieca 97,89 KB 2022-09-20 13:38:49 pobierz
8 Zał. nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 185,25 KB 2022-09-20 13:38:25 pobierz