BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Zagospodarowanie terenu przy budynku Cygańska Góra 3D w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-09-29

Podpisanie umowy: 2022-10-06

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma STOL-BUD USŁUGI STOLARSKO-BUDOWALNE Maciej Lidzbarski.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Przedłużenie terminu składania ofert 233,11 KB 2022-09-26 10:01:28 pobierz
2 Wzór oferty 18,61 KB 2022-09-20 14:04:15 pobierz
3 Projekt umowy 258,26 KB 2022-09-20 14:04:04 pobierz
4 Zał. 1 - przedmiar o charakterze informacyjnym - zagospodarowanie terenu przy budynku Cygańska Góra 131,72 KB 2022-09-20 14:03:53 pobierz
5 Zał. 2 - projekt zagospodarowania terenu - Cygańska Góra 4,46 MB 2022-09-20 14:03:41 pobierz
6 Zał. 3 - rysunek - projekt zagospodarowania terenu 239,77 KB 2022-09-20 14:03:31 pobierz
7 Zał. 4 - szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Cygańska Góra 1,67 MB 2022-09-20 14:03:17 pobierz
8 Zał. 5 - Oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 231,47 KB 2022-09-20 14:03:02 pobierz