BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Marynarki Polskiej 8 w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-10-12

Podpisanie umowy: 2022-10-17

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma F.H.U. BUD-ROB SZPEK PAWEŁ.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 19,77 KB 2022-09-28 10:35:21 pobierz
2 Projekt umowy 266,88 KB 2022-09-28 10:35:12 pobierz
3 Zał. 1 - przedmiar - roboty budowlane 237,49 KB 2022-09-28 10:35:02 pobierz
4 Zał. 2 - przedmiar - instalacje elektryczne 234,84 KB 2022-09-28 10:34:44 pobierz
5 Zał. 3 - przedmiar - instalacje sanitarne 254,92 KB 2022-09-28 10:34:31 pobierz
6 Zał. 4 - przedmiar - instalacje gazu 228,81 KB 2022-09-28 10:34:17 pobierz
7 Zał. 5 - standard wykonania robót 151,88 KB 2022-09-28 10:34:03 pobierz
8 Zał. 6 - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 601,8 KB 2022-09-28 10:33:55 pobierz
9 Zał. 7 - projekt architektoniczno-budowalny 2,67 MB 2022-09-28 10:33:45 pobierz
10 Zał. 8 - rysunek - rzut instalacji gazu 169,55 KB 2022-09-28 10:33:07 pobierz
11 Zał. 9 - rysunek - aksonometria instalacji gazu 172,24 KB 2022-09-28 10:32:49 pobierz
12 Zał. 10 - rysunek - schemat technologiczny kotła i komina 242,18 KB 2022-09-28 10:32:21 pobierz
13 Zał. 11 - projekt wykonawczy 574,98 KB 2022-09-28 10:32:01 pobierz
14 Zał. 12 - rysunek - rzut instalacji gazu oraz c.o. 155,97 KB 2022-09-28 10:31:35 pobierz
15 Zał. 13 - rysunek - schemat technologiczny podłączenia kotła 169,78 KB 2022-09-28 10:31:12 pobierz
16 Zał. 14 - rysunek - schemat aksonometryczny, schemat komina 239,79 KB 2022-09-28 10:30:45 pobierz
17 Zał. 15 - uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej 397,36 KB 2022-09-28 10:30:03 pobierz
18 Zał. 16 - Oświadczenie dotyczące braku podstaw do wykluczenia 232,31 KB 2022-09-28 10:29:32 pobierz