BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa obuwia, odzieży roboczej oraz środków ochrony osobistej dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-10-25

Podpisanie umowy: 2022-10-25

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma TUKAN S.C. PAWEŁ TUCZKOWSKI ARTUR KLEMANN.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Modyfikacja zapytania ofertowego 635,41 KB 2022-10-11 15:22:01 pobierz
2 Zmodyfikowany wzór oferty 198,57 KB 2022-10-11 15:21:52 pobierz
3 Zmodyfikowany Projekt umowy 734,29 KB 2022-10-11 15:21:44 pobierz
4 Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zamówienie podstawowe - zał. nr 1 464,3 KB 2022-10-11 15:21:29 pobierz
5 Zmodyfikowany Formularz cenowy – zamówienie podstawowe - zał. nr 3a 437,21 KB 2022-10-11 15:21:12 pobierz
6 Zmodyfikowany Formularz cenowy - prawo opcji - zał. nr 3b 429,75 KB 2022-10-11 15:21:03 pobierz
7 Wzór oferty 15,8 KB 2022-10-06 14:52:20 pobierz
8 Projekt umowy 731,12 KB 2022-10-06 14:51:30 pobierz
9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zamówienie podstawowe - zał. nr 1 464,66 KB 2022-10-06 14:51:07 pobierz
10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - prawo opcji - zał. nr 2 452,37 KB 2022-10-06 14:50:57 pobierz
11 Formularz cenowy - zał. nr 3 20,58 KB 2022-10-06 14:50:49 pobierz
12 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4 56,5 KB 2022-10-06 14:50:41 pobierz