BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa kluczy aktywujących roczną subskrypcję usługi online firmy Microsoft: 1) Microsoft 365 Business Basic – 260 szt. 2) Exchange Office Plan 1 – 50 szt. 3) Office 365 E1 – 20 szt. 4) Office 365 E3 – 20 szt.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-10-21

Podpisanie umowy: 2022-10-21

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P&P SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 19,23 KB 2022-10-17 12:46:12 pobierz
2 Projekt umowy 550,06 KB 2022-10-17 12:46:05 pobierz
3 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 1 58,5 KB 2022-10-17 12:45:55 pobierz