BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dogęszczenie oraz zabezpieczenie zieleni na skwerze pomiędzy ul. Chrobrego i al. Legionów w Gdańsku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-11-08

Podpisanie umowy: 2022-11-08

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Stowarzyszenie Obywatelska Liga Ekologiczna.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 17,76 KB 2022-10-18 07:42:40 pobierz
2 Projekt umowy 483,73 KB 2022-10-18 07:41:51 pobierz
3 Przedmiar robót o charakterze informacyjnym - zał. nr 1 126,65 KB 2022-10-18 07:41:35 pobierz
4 Opinia GPEC (wiadomość email) - zał. nr 2 277,07 KB 2022-10-18 07:41:28 pobierz
5 Rysunek - projekt zagospodarowania terenu - zał. nr 3 511,4 KB 2022-10-18 07:41:18 pobierz
6 Rysunek - szczegóły - zał. nr 4 137,19 KB 2022-10-18 07:41:09 pobierz
7 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 5 56,5 KB 2022-10-18 07:41:01 pobierz