BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa posiłków regeneracyjnych na 2023 rok dla pracowników Działu Utrzymania Technicznego i Porządku

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-11-17

Podpisanie umowy: 2022-11-17

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma WSZYSTKON Sp. z o. o.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Formularz cenowy 20,49 KB 2022-10-27 13:56:59 pobierz
2 Projekt umowy 269,45 KB 2022-10-27 13:56:50 pobierz
3 Zał. 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 170,55 KB 2022-10-27 13:56:40 pobierz
4 Zał. 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 205,35 KB 2022-10-27 13:56:28 pobierz