BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Budowa instalacji gazu oraz centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych – ul. Hallera 86 m 3, ul. Styp Rekowskiego 14 m 3 – zadanie 1; ul. Śniadeckich 20 m 7, ul. Grunwaldzka 596 m 5 – zadanie 2.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-11-23

Podpisanie umowy: 2022-11-23

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma KAROL SŁOMSKI "EKO-TECH".

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 19,74 KB 2022-11-04 10:38:48 pobierz
2 Projekt umowy - zadanie 1 677,42 KB 2022-11-04 10:38:14 pobierz
3 Projekt umowy - zadanie 2 505,38 KB 2022-11-04 10:38:03 pobierz
4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ul. Hallera 86 m 3 – zał. nr 1 509,68 KB 2022-11-04 10:36:49 pobierz
5 Projekt architektoniczno-budowlany, ul. Hallera 86 m 3 - zał. nr 2 2,7 MB 2022-11-04 10:36:18 pobierz
6 Rysunki - projekt architektoniczno-budowlany, ul. Hallera 86 m 3 - zał. nr 2a 563,79 KB 2022-11-04 10:36:08 pobierz
7 Projekt wykonawczy, ul. Hallera 86 m 3 - zał. nr 3 866,26 KB 2022-11-04 10:35:32 pobierz
8 Rysunki - projekt wykonawczy, ul. Hallera 86 m 3 - zał. nr 3a 584,03 KB 2022-11-04 10:35:19 pobierz
9 Przedmiar - roboty instalacyjne gazowe, c.o., ul. Hallera 86 m. 3 - zał. nr 4 142,06 KB 2022-11-04 10:33:30 pobierz
10 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 – zał. nr 5 618,21 KB 2022-11-04 10:33:09 pobierz
11 Projekt architektoniczno-budowlany, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 – zał. nr 6 2,82 MB 2022-11-04 10:32:48 pobierz
12 Projekt techniczny, ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 – zał. nr 7 3,22 MB 2022-11-04 10:30:36 pobierz
13 Przedmiar - roboty murowe, instalowanie c.o., ul. Jana Styp-Rekowskiego 14 m 3 - zał. nr 8 118,58 KB 2022-11-04 10:30:14 pobierz
14 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ul. Śniadeckich 20 m 7 - zał. nr 9 754,09 KB 2022-11-04 10:29:50 pobierz
15 Projekt architektoniczno-budowlany, ul. Śniadeckich 20 m 7 - zał. nr 10 2,31 MB 2022-11-04 10:29:13 pobierz
16 Rysunki - projekt architektoniczno-budowlany, ul. Śniadeckich 20 m 7 - zał. nr 10a 368,16 KB 2022-11-04 10:29:02 pobierz
17 Projekt wykonawczy, ul. Śniadeckich 20 m 7 - zał. nr 11 996,44 KB 2022-11-04 10:28:51 pobierz
18 Rysunki - projekt wykonawczy, ul. Śniadeckich 20 m 7 - zał. nr 11a 571,49 KB 2022-11-04 10:28:27 pobierz
19 Przedmiar - roboty instalacyjne gazowe, c.o., ul. Śniadeckich 20 m 7 - zał. nr 12 144,54 KB 2022-11-04 10:27:42 pobierz
20 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, ul. Grunwaldzka 596 m 5 - zał.nr 13 74,19 KB 2022-11-04 10:27:08 pobierz
21 Projekt architektoniczno-budowlany, ul. Grunwaldzka 596 m 5 - zał. nr 14 3,07 MB 2022-11-04 10:26:10 pobierz
22 Rysunki - projekt architektoniczno-budowlany, ul. Grunwaldzka 596 m 5 - zał. nr 14a 536,44 KB 2022-11-04 10:26:39 pobierz
23 Przedmiar - roboty instalacyjne gazowe, c.o., ul. Grunwaldzka 596 m 5 - zał. nr 15 222,54 KB 2022-11-04 10:25:59 pobierz
24 Standard wykonania robót - zał. nr 16 409,82 KB 2022-11-04 10:25:47 pobierz
25 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 17 57,5 KB 2022-11-04 10:25:37 pobierz