BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Wykonanie zabezpieczenia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Chrobrego 9/11.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2022-11-29

Podpisanie umowy: 2022-11-29

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma MAŁGORZATA FORMELA – „FIRMA DEKARSKA”.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 18,1 KB 2022-11-10 08:29:46 pobierz
2 Projekt umowy 447,66 KB 2022-11-10 08:29:27 pobierz
3 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - pokrycie dachu papą - zał. nr 1 113,29 KB 2022-11-10 08:29:14 pobierz
4 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - pokrycie dachu dachówką - zał. nr 2 137,89 KB 2022-11-10 08:29:05 pobierz
5 Formularz cenowy – zał. nr 3 13,07 KB 2022-11-10 08:28:56 pobierz
6 Oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia - zał. nr 4 53,5 KB 2022-11-10 08:28:50 pobierz