BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż znaków drogowych, tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych (policyjnych) i tablic z nazwą zarządcy, słupków oraz blokad parkingowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-11-25

Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 14,53 KB 2022-11-21 09:02:48 pobierz
2 Projekt umowy 492,22 KB 2022-11-21 09:02:41 pobierz
3 Formularz cenowy – zał. nr 1 45 KB 2022-11-21 09:02:32 pobierz
4 System Informacji Miejskiej w Gdansku (Księga Standardów) - zał. nr 2 2,5 MB 2022-11-21 09:02:23 pobierz
5 Protokół odbioru zamontowanych znaków drogowych, słupków i tablic - zał. nr 3 450,36 KB 2022-11-21 09:02:14 pobierz
6 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia - zał. nr 4 58 KB 2022-11-21 09:02:05 pobierz