BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa materiałów budowlanych dla Gdańskich Nieruchomości

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-12-06

Została złożona jedna oferta spełniająca warunki Zamawiającego, jednakże Wykonawca odmówił podpisania umowy.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 16,86 KB 2022-11-22 14:15:17 pobierz
2 Projekt umowy 261,69 KB 2022-11-22 14:15:03 pobierz
3 Zał. nr 1 - formularz cenowy 165,5 KB 2022-11-22 14:14:53 pobierz
4 Zał. nr 2 - wzór gwarancji 95,55 KB 2022-11-22 14:14:27 pobierz
5 Zał. nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 205,2 KB 2022-11-22 14:14:17 pobierz