BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Opracowanie dokumentacji wielobranżowej, projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania dwóch lokali mieszkalnych w budynku zlokalizowanym przy ulicy Śniadeckich 11 w Gdańsku z podziałem na funkcje użytkowe: lokal nr 1 - funkcja biurowa, lokal nr 2 - funkcja usługowa (sklep).

Wynik postępowania: unieważnienie

Data unieważnienia: 2022-12-19

Wykonawca, którego oferta była najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy, natomiast cena kolejnej najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Wzór oferty 20,15 KB 2022-11-25 07:42:39 pobierz
2 Projekt umowy 355,96 KB 2022-11-25 07:42:29 pobierz
3 Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia Śniadeckich 11 lok. 1 i 2 207,6 KB 2022-11-25 07:42:20 pobierz
4 Zał. nr 2 - karta informacyjna obiektu 1,63 MB 2022-11-25 07:42:11 pobierz
5 Zał. nr 3 - Zarządzenie nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie standardów dostępności 10,65 MB 2022-11-25 07:41:59 pobierz
6 zał. nr 4 - Założenia wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego Śniadeckich 11 73,33 KB 2022-11-25 07:41:43 pobierz
7 zał. nr 5 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 187,38 KB 2022-11-25 07:41:17 pobierz