BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Dostawa i montaż znaków drogowych, tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe, tablic informacyjnych i ostrzegawczych, tablic porządkowych (policyjnych) i tablic z nazwą zarządcy, słupków oraz blokad parkingowych na terenie administrowanym przez Zamawiającego.

Wynik postępowania: wybór oferenta

Data rozstrzygnięcia: 2023-01-25

Podpisanie umowy: 2023-01-25

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ABES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Treść postępowania:

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Odpowiedzi na pytania Wykonawców 388,75 KB 2023-01-12 12:12:43 pobierz
2 wzór oferty 15,8 KB 2023-01-10 11:11:13 pobierz
3 projekt umowy 270,42 KB 2023-01-10 11:11:02 pobierz
4 zał. nr 1 - formularz cenowy 45 KB 2023-01-10 11:10:50 pobierz
5 zał. nr 2 - System Informacji Miejskiej w Gdansku (Księga Standardów) 2,5 MB 2023-01-10 11:10:42 pobierz
6 zał. nr 3 - protokół odbioru zamontowanych znaków drogowych, słupków i tablic 450,36 KB 2023-01-10 11:10:32 pobierz
7 zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 63 KB 2023-01-10 11:10:23 pobierz