BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Remont lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Na Stoku 11 w Gdańsku.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 wzór oferty 20,35 KB 2023-05-16 07:34:50 pobierz
2 projekt umowy 258,34 KB 2023-05-16 07:34:41 pobierz
3 zał. nr 1 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - prace rozbiórkowe 50,98 KB 2023-05-16 07:34:32 pobierz
4 zał. nr 2 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - podłogi 208,83 KB 2023-05-16 07:34:24 pobierz
5 zał. nr 3 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - tynki zwykłe 140,94 KB 2023-05-16 07:34:17 pobierz
6 zał. nr 4 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - tynki okładziny z płyt k-g 221,35 KB 2023-05-16 07:34:09 pobierz
7 zał. nr 5 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - malarskie 142,04 KB 2023-05-16 07:34:01 pobierz
8 zał. nr 6 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - wodno-kanalizacyjne 123,6 KB 2023-05-16 07:33:54 pobierz
9 zał. nr 7 - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - elektryka 132,85 KB 2023-05-16 07:33:43 pobierz
10 zał. nr 8 - standard wykonania robót 151,88 KB 2023-05-16 07:33:35 pobierz
11 zał. nr 9 - przedmiar - roboty budowlane 126,38 KB 2023-05-16 07:33:28 pobierz
12 zał. nr 10 - przedmiar - instalacje sanitarne 125,06 KB 2023-05-16 07:33:20 pobierz
13 zał. nr 11 - przedmiar - instalacje elektryczne 141,61 KB 2023-05-16 07:33:10 pobierz
14 zał. nr 12 - oświadczenie dotyczące braku podstawy do wykluczenia 55,5 KB 2023-05-16 07:32:59 pobierz