BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ Gdańskie Nieruchomości

Zamówienia publiczne

Doposażenie istniejącego placu zabaw przy ul. Gen. Hallera 235 w Gdańsku.

Załączniki do ogłoszenia
l.p. Załącznik Rozmar pliku Data dodania
1 Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowalnych - al. Hallera 235 1020,15 KB 2023-05-17 12:59:11 pobierz
2 Projekt zagospodarowania doposażenia istniejącego placu zabaw - al. Gen. Hallera 235 14,35 MB 2023-05-17 12:58:13 pobierz
3 Projekt umowy 499,54 KB 2023-05-17 12:57:43 pobierz
4 Wzór oferty 22,81 KB 2023-05-17 12:57:20 pobierz
5 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia 56,5 KB 2023-05-17 12:57:03 pobierz
6 Przedmiar o CHARAKTRZE INFORMACYJNYM 111,82 KB 2023-05-17 12:56:45 pobierz